קשר לאתרי אינטרנט העוסקים בעופות

.דועו הדידנ ירחא בקעמ ,לע עדימ :תופועב םיקסוע םיבר םירתא
.םהמ קלח םכינפל
.ףיסונו קודבנ ,ונילא וחלש

  1. אתר הבית של מרכז הצפרות הישראלי
  2. ארגון הצפרות הבריטי
  3. אתר NCSR החברה המלכותית לשימור טבע בירדן (באנגלית)
  4. מעקב אחר נדידת חסידות שחורות על ידי ארגון תלמידים באירופה (באנגלית)
  5. מערכת לווינים למעקב ארגוס (באנגלית)
  6. אתר הארגון efildliw הפלסטיני (באנגלית)